Symmetri – Höst

kr25,00

Antal sålda: 73

6 bilder med hösttecken.

Bilderna måste speglas likadant på andra sidan.

Eleverna får förståelse för symmetri och proportioner. Att rita spegelbilder utvecklar även finmotoriken.

Materialet innehåller två filer med olika svårighetsgrader.