Symmetri – djur

kr25,00

6 djurbilder. Bilden måste speglas likadant på andra sidan.

Eleverna får förståelse för symmetri och proportioner. Att rita spegelbilder utvecklar även finmotoriken.

Materialet innehåller två filer med olika svårighetsgrader.

Se även:

https://skolmagi.nu/produkt/symmetri-djur-del-2/

https://skolmagi.nu/produkt/symmetri-varens-blommor/

  Anmäl produkten