Symmetri – djur

kr15,00

6 djurbilder. Bilden måste speglas likadant på andra sidan.

Eleverna får förståelse för symmetri och proportioner. Att rita spegelbilder utvecklar även finmotoriken.

Materialet innehåller två filer med olika svårighetsgrader.

  Anmäl produkten