1.Krav för att sälja hos oss

Välkommen till Skolmagi.nu. Vad roligt att du är intresserad av att sälja ditt material genom vår marknadsplats. För att sälja dina produkter på skolmagi.nu ska nedanstående villkor vara uppfyllda. Är villkoren uppfyllda kontaktar du oss enkelt via “kontakta mig”. Varmt välkommen med din ansökan!

* Materialet ska vara skapat av dig som säljare, alternativt att du har upphovsrätt och/eller tillstånd att sälja materialet vidare.

*Materialet som du som säljare säljer är ditt material, du äger detta, skolmagi.nu förmedlar endast plattformen så du når ut till den bredare publiken.

*Säljaren behåller hela tiden upphovsrätten till materialet som denne säljer.

* Du som säljare prissätter din produkt och får tillgång till en säljarportal på skolmagi.nu

*Du som säljare bemöter och hanterar köparnas ev. klagomål och reklamationer för dina filer.

*Skolmagi.nu har alltid slutlig vetorätt kring produkten och kan när som helst ta bort denna om den inte följer reglerna/copyright.

*Skolmagi.nu har rätt att stänga av material och/eller säljare som bryter mot reglerna i detta dokument.

*Kontrollera att ditt material inte innehåller bilder, typsnitt eller annat som kan vara upphovsrättskyddat innan det läggs upp.

*Säljaren har det fulla ansvaret för att denne äger rättigheterna till sitt publicerade material.

* Köpet sker direkt mellan köpare och säljare, skolmagi.nu tillhandahåller endast en handelsplattform för att tillgängliggöra materialet och betallösningen.

* Det är respektive säljares ansvar att se till att följa svensk lag och att följa skatteverkets rekommendationer när det kommer till deklaration, skatt osv.

* Tänk på att i deklarationen redovisa era inkomster i inkomstslaget näringsverksamhet eller som hobbyverksamhet i inkomstslaget tjänst. Gränsen för hobbyverksamhet brukar vara ca. 30000:-/år. Det är säljarens ansvar att ha koll på hur mycket denne tjänar hur denna inkomst ska redovisas.

  • Vi rekommenderar att ni på sikt skapar företag (enskild firma, aktiebolag eller annan företagsform) om det visar sig att ni börjar tjäna pengar på försäljningen.

2. Format på filerna

*Tänk på att försöka använda filformat som kan användas på samtliga plattformar, exempelvis PDF (rekommenderas!), ods, docx , ppt och liknande. Detta för att så många som möjligt skall kunna ta del av materialet.

3. Provision / Betalning

* Skolmagi.nu tar ut en provisionsbaserad kostnad för att tillhandahålla denna tjänst, provisionen ligger på 15% av produktens pris samt kostnaden för Stripe som närvarande är 1.4% (av totalsumman) + 1.8 SEK per transaktion. Prisexempel: Säljaren säljer produkter till en kund för: 100:- då kommer 3,20:- gå till Stripe, 15:- går till Skolmagi och 81,80:- går in på Säljarens stripe konto.
Observera att om du (säljaren) lägger ut material som är gratis så är Skolmagi helt kostnadsfritt.

*Skolmagi.nu använder Stripe Split-Pay, vilket innebär att pengar som köparen betalat delas automatiskt till respektive säljare utan att mellanlanda hos skolmagi.

*Säljaren måste, om denne ska erhålla sin betalning, skapa ett Stripe Connect konto i samband med öppnandet av Säljkontot. Om detta ej är gjort när man börjat sälja material tillfaller ev. inkomst från materialet till Skolmagi tills dess att säljarens Stripe Connect konto är aktiverat.