(gäller från och med 2021-03-15)

1.Krav för att sälja hos oss

Välkommen till Skolmagi.nu. Vad roligt att du är intresserad av att sälja ditt material genom vår marknadsplats. För att sälja dina produkter på skolmagi.nu ska nedanstående villkor vara uppfyllda. Är villkoren uppfyllda kontaktar du oss enkelt via “kontakta mig”. Varmt välkommen med din ansökan!

* Materialet ska vara skapat av dig som säljare, alternativt att du har upphovsrätt och/eller tillstånd att sälja materialet vidare.

*Materialet som du som säljare säljer är ditt material, du äger detta, skolmagi.nu säljer materialet för din räkning och Säljaren erhåller royalty på varje såld produkt.

*Säljaren behåller hela tiden upphovsrätten till materialet som denne säljer.

* Du som säljare prissätter din produkt och får tillgång till en säljarportal på skolmagi.nu

*Du som säljare bemöter och hanterar köparnas ev. klagomål och reklamationer för dina filer, Skolmagi finns och kan hjälpa till vid ev. frågor rörande betalning och tekniska frågor.

*Skolmagi.nu har alltid slutlig vetorätt kring produkten och kan när som helst ta bort denna om den inte följer reglerna/copyright eller lever upp till den kvalité vi förväntar oss.

*Skolmagi.nu har rätt att stänga av material och/eller säljare som bryter mot reglerna i detta dokument.

*Kontrollera att ditt material inte innehåller bilder, typsnitt eller annat som kan vara upphovsrättskyddat innan det läggs upp.

*Säljaren har det fulla ansvaret för att denne äger rättigheterna till sitt publicerade material.

* Det är respektive säljares ansvar att se till att följa svensk lag och att följa skatteverkets rekommendationer när det kommer till deklaration, skatt osv. Skolmagi kommer 1 gång om året tillgängligöra en kontrolluppgift för hur mycket royalty Säljaren har fått utbetalt.

* Tänk på att i deklarationen redovisa er royalty i inkomstslaget näringsverksamhet eller som inkomst av tjänst. Säljaren står för ev. egenavifter och skatter som tillkommer utifrån royaltyunderlaget. Det är säljarens ansvar att ha koll på hur mycket denne tjänar och hur denna inkomst ska redovisas men Skolmagi kan tillhandhålla uppgifter för detta..

2. Format på filerna

*Tänk på att försöka använda filformat som kan användas på samtliga plattformar, exempelvis PDF (rekommenderas!), ods, docx , ppt och liknande. Detta för att så många som möjligt skall kunna ta del av materialet.

3. Sälja från annat land än Sverige

* Det är tillåtet att lägga upp material för gratis delning även om man ej är bosatt i Sverige, men man kan alltså inte ta betalt i dagsläget. Om man ändå råkar ta betalt så tillfaller eventuella försäljningar Skolmagi då vi ej kan dela ut dessa.

4. Provision / Betalning

* Skolmagi betalar 75% royalty till Säljaren för rätten att sälja ert material. Detta beräknas på produktens pris ex. moms. Momsen tillfaller Skolmagi då vi måste betala moms på allt som säljs. Alla övriga kostnader som behövs för att kunna möjliggöra försäljning bekostas av Skolmagi, såsom webbplats, support och betallösningar och framtida kostnader.

*Observera att om du (säljaren) lägger ut material som är gratis så är Skolmagi helt kostnadsfritt.

*Skolmagi betalar ut royalty till bankkonto/bankgiro/plusgiro 1 gång i månaden under förutsättning att man sålt för minst 1000:-. Har man inte kommit upp i den summan så kommer utbetalning ske när så har hänt dock senast innan innevarade år är slut. Om du har ett företag skickar Skolmagi ut underlag till företaget som i sin tur fakturerar Skolmagi Royalty summan + 6% skatt.

*Säljaren måste, om denne ska erhålla sin betalning, meddela vilket bankkonto/bankgiro/plusgiro man vill ha pengarna utbetalda till i samband med öppnandet av Säljkontot.

Dessa villkor gäller tills vidare och kan när som helst komma att ändras. Om så sker kommer Skolmagi att meddela samtliga säljare om de nya villkoren. Säljaren kan när som helst välja att avbryta sitt samarbete med Skolmagi genom att meddela Skolmagi detta.