Symmetri- monster

kr25,00

6 bilder på gulliga monster. 🙂 

Bilderna måste speglas likadant på andra sidan.

Eleverna får förståelse för symmetri och proportioner. Att rita spegelbilder utvecklar även finmotoriken.

Materialet innehåller två filer med olika svårighetsgrader.

  Anmäl produkten