Wordworm school

20,00 kr

Rolig, muntlig uppgift på engelska. Jag laminerar korten och delar ut dem till eleverna och sedan är det en ”never ending story”. De får byta kort med varandra och efter ett tag är de så säkra på uttal och vad orden betyder att de knappt behöver titta. Även träning på a/an. De kan kolla på orden, varför heter det a book men an apple? Mina elever i åk 4 älskar denna typen av uppgifter!

Totalt 30 kort att laminera. 3 per sida. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader