Wordworm animals

20,00 kr

Rolig, muntlig uppgift på engelska. Jag laminerar korten och delar ut dem till eleverna och sedan är det en ”never ending story”. De får byta kort med varandra och efter ett tag är de så säkra på uttal och vad orden betyder att de knappt behöver titta. Även träning på a/an. De kan kolla på orden, varför heter det a snake men an elephant? Mina elever i åk 4 älskar denna typen av uppgifter!

Totalt 30 stycken kort. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader