Utvecklingssamtal ht-23

kr20,00

Mall för elevledda utvecklingssamtal ht-23
Eleven skriver in sina mål från vt-23 och utvärderar dessa (klarat eller behöver öva mer).
Reflekterar över sin skoldag (placerar smileys)
Skriver in nytt/nya mål i matematik och svenska
Skriver in övriga frågor från elev/vårdnadshavare

Presentationen är gjord i powerpoint och smileys/utvärderingssymbolerna är flyttbara och rutorna innehåller skrift.

  Anmäl produkten
Skapare
Kategori: