Förmågetrappor

Jag har under flera år jobbat med veckans förmåga/förmågetrappor för att tillsammans med eleverna synliggöra vad olika förmågor kan innebära. Vi har utgått från förmågorna kopplade till The Big 5 men även i samband med detta jobbat med den värdegrundande förmågan.

Detta material har laddats ned: 6799 gånger