Träna svenska 4 för nyanlända

kr50,00

Träna svenska är ett arbetshäfte som kan användas av nyanlända elever som kan läsa och skriva en del på svenska eller använda sig av översättnings-appar till sitt modersmål om det behövs. Detta häfte är en fortsättning och fördjupning på mitt enklare material som jag också säljer som heter ”Jag lär mig svenska 2 och 3”.

Häftet har övningar med följande innehåll:

ord på slöjden

ord för olika sporter

ord för olika fordon och transportmedel

mat

sammansatta ord

synonymer

meningsbyggnad

skiljetecken

dialoger

  Anmäl produkten