Bygg ett kraftverk

39,00 kr

En planering inom no+teknikområdet som handlar om elkällor, etiska ställningstaganden och teknikens framväxt. Arbetsområdet genomfördes i en 4/5a samt en årskurs 6 och pågick i ca två månader. Innan teknikarbetet hade jag undervisat gruppen i fysik om elkällor och elkopplingar. I planeringsmaterialet ingår en översikt för hur arbetsområdet kan struktureras, lista över tekniskt material och kopplingsscheman, praktiska tips samt uppgiftsbeskrivningar med tillhörande elevexempel. Arbetsmaterialet inrymmer även flera arbetsuppgifter som exempelvis en argumentationsuppgift som absolut går att göra ämnesöverskridande med svenskan. I materialet finns även en miljö, individ och samhälles reflektionsuppgift i samband med ett kraftverk där det finns färdiga bedömningar för e, c och a nivå. Jag har även gjort två olika mallar som kopplar området till aktuella styrdokument som går att visa för eleverna.