Tipspromenad om Barnkonventionen & FN

60,00 kr

Denna tipspromenaden om Barnkonventionen och FN består av 20 flervals-frågor som passar elever i grundskolan från åk 1 till åk 6, men kan även passa för högre åldrar.Ett passande material att använda inför FN-dagen den 24 oktober och till Barnkonventionens dag den 20 november. 

*Uppdaterat 23.16.10