Goda läsares olika lässtrategier

kr50,00

Här kan ni ta del av sju olika lässtrategier med kort tillhörande beskrivande text samt tillhörande bilstöd som riktar sig till alla åldrar från förskolan upp till gymnasiet och inom alla skolämnen. 

Goda läsares olika lässtrategier:

  • Förutspå
  • Ställa frågor
  • Göra kopplingar
  • Övervakar
  • Mellan raderna
  • Skapa inre bilder
  • Sammanfatta

Lässtrategierna är hämtade från olika forskningsbaserade platser.

*Uppdaterat 22.04.08

  Anmäl produkten