Läsugglan – Lässtrategi affischer

kr45,00

Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.


Detta kan göras med hjälp av ”Läsugglans” lässtrategi.

Läsugglan - Lässtrategi
Läsugglan – Lässtrategi affischer

kr45,00

  Anmäl produkten