Prick till prick – frukter & glass

20,00 kr

En rolig extrauppgift för att träna finmotorik. 

Dra streck mellan siffrorna för att forma frukter och glassar.

Träna på att räkna 1-30

Materialet innehåller visuella instruktioner.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader