Prick till prick – siffror 0-9

25,00 kr

En rolig extrauppgift för att träna finmotorik. 

Dra streck mellan siffrorna för att forma… en sifra 🙂 

Träna på att räkna 1-25

Materialet innehåller visuella instruktioner.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader