Practice spelling – words that include lots of different consonants and vowels – 5 arbetsblad

12,00 kr

5 stycken arbetsblad som ämnar att utveckla elevens ordförråd i det engelska språket. Fokus ligger på ord som uttalas och stavas olika, ord som innehåller många olika konsonanter och vokaler. Med hjälp av arbetsbladen ges eleven dels möjligheten att utveckla sin stavning men också öva på uttal.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader