Practice spelling – words that are pronounced and spelled differently – 8 arbetsblad

15,00 kr

8 stycken arbetsblad som ämnar att utveckla elevens ordförråd i det engelska språket. Fokus ligger på ord som uttalas och stavas olika. Med hjälp av arbetsbladen ges eleven dels möjligheten att utveckla sin stavning men också öva på uttal.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader