Jordgloben och kartan åk 4-6

kr60,00

Ett omfattande arbetsmaterial på 32 sidor som är ett kombinerat häfte med övningar och uppgifter för eleven samt inläsning av fakta kring: väderstreck, skala, gradnät/latitud och longitud, söka information i en  kartbok och tyda symboler och färger, olika typer av kartor, skriva fakta om ett valfritt land och djur, historia kring världsdelarna/ Pangaea, storleksrelationer, lägen och många olika extra uppgifter och fördjupningar för elever som behöver mer arbete. 

Det tar upp följande område i centrala innehållet i geografi för år 4-6: Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Du kan själv välja ut sidorna du vill ta med i din årskurs en del är lättare och en del är svårare och alla tränar på att eleven ska uppnå kunskapskravet i slutet av år 6, Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor…Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens, och Europas namngeografi och visar det genom att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska begrepp. 

 

 

 

 

 

  Anmäl produkten