Jordgloben och kartan 1-3

(1 kundrecension)

kr60.00

Ett kombinerat häfte på 22 sidor med övningar och uppgifter för eleven samt inläsning av fakta kring: väderstreck, söka information i en  kartbok och tyda symboler och färger, olika typer av kartor, skriva fakta om ett valfritt land och djur, historia kring världsdelarna/ Pangaea, storleksrelationer, lägen och många olika extra uppgifter och fördjupningar för elever som behöver mer arbete.

Det tar upp följande område i centrala innehållet i SO för år 1-3: Kontinenternas och världshavens lägen på kartan. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. Rumsuppfattning med hjälp av mentala och fysiska kartor över närområden och skolväg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp. 

</p>
<style>

Materialet tränar elever på att kunna nå kunskapskravet i slutet av år 3: Eleven kan göra enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda en karta, jordglob och väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder. 

 

 

 

  Anmäl produkten
Skapat av
Kategorier: , Etiketter: , , ,