Jordgloben och kartan 1-3

(1 kundrecension)

kr60,00

Ett kombinerat häfte på 22 sidor med övningar och uppgifter för eleven samt inläsning av fakta kring: väderstreck, söka information i en  kartbok och tyda symboler och färger, olika typer av kartor, skriva fakta om ett valfritt land och djur, historia kring världsdelarna/ Pangaea, storleksrelationer, lägen och många olika extra uppgifter och fördjupningar för elever som behöver mer arbete.

Materialet tar upp följande områden i det centrala innehållet för SO åk 1-3: Kontinenternas och världshavens lägen på kartan. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp. 


  Anmäl produkten