JAG SKRIVER MENINGAR

kr17,00

”Jag skriver” är ett häfte som eleverna skulle kunna arbeta med för att utveckla sina mål, att skriva meningar, öva sin handstil (som uppstartsuppgift).

Nivå 1, en bokstav i varje ruta ”Jag ser en katt”, Nivå 2, skriva på raden. Tanken är att detta material ska utvecklas och byggas på med nytt material med högre svårighetsgrad.
Materialet riktar sig till årskurs 1.

  Anmäl produkten
Skapare
Kategori: