Escape room – Den försvunna stranden

kr30,00

I detta escape room, finns det 6 uppgifter som man måste lösa för att hitta delar så man kan lösa ett slutuppdrag. I slutuppdraget ska man använda sig av de svar man har fått fram i uppgifterna för att få fram den hemliga koden. 

Ett analogt escape room är en aktivitet där grupper med 3-4 elever eller par använder ledtrådar för att lösa utmaningar. De löser uppdragen i ett häfte och behöver även en del hjälpkort till sin hjälp. Allt finns med och du behöver bara skriva ut materialet.

Materialet är uppdaterat 210814. Har du laddat ner den innan behöver du ladda ner den igen för att få allt helt rätt.

  Anmäl produkten