I have, who has domino – fruit – 36 / 24 talkort

20,00 kr

I have who has, ordkejda. Talövning där eleverna får utveckla sina språkliga kunskaper i det engelska språket.  Spelet innehåller två varianter, en variant med 36 talkort och en med 24 talkort. Temat på begreppen är frukter. Till varje begrepp finns en bild. I have who has är ett roligt sätt att repetera eller lära sig nya begrepp på. Ordkedjan stärker även eleverna i att våga prata inför en mindre grupp eller hela klassen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader