I have, who has domino – store – 36 / 24 talkort

20,00 kr

I have who has, ordkejda. Talövning där eleverna ges möjligheten att utveckla sina språkliga kunskaper i det engelska språket. Spelet innehåller två varianter, en variant med 36 talkort och en med 24 talkort. Temat på begreppen är saker man kan hitta i en butik. Till varje begrepp finns en bild. I have who has är ett roligt sätt att repetera eller lära sig nya begrepp på. Ordkedjan stärker även eleverna i att våga prata inför en mindre grupp eller hela klassen.  

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader