Dinosaurier

kr20,00

Ett häfte som innehåller faktatexter om Tyrannosaurus rex, Triceratops, Brachiosaurus, Elasmosaurus och Pteranodon (landlevande, vattenlevande samt flygödla). Till varje dinosaurie finns även faktatexter med nyckelord, tomma skrivsidor för egen faktatext samt mall för flipbooks (tomma eller med förvalda rubriker). 

Perfekt att arbeta kring som övning inför de nationella proven (läsa faktatext och skriva egen text utifrån nyckelord). 

  Anmäl produkten