Träna tal mellan 1-9999

kr0,00

I aktiviteten tränas talen 1-9999.

Med hjälp av materialet kan man be barnet/eleven att ex sätta tre ental, två tiotal, åtta hundratal och 2 tusental i respektive läs ruta. Be barnet/eleven att läsa talet. Upprepa med att ge barnet förslag på olika ental, tiotal, hundratal och tusental. Barnet/eleven kan göra egna kombinationer och läsa talen. 

Detta material har laddats ned: 822 gånger

  Anmäl produkten
Kategori: Etikett: