100 questions – to ask to get to know someone

30,00 kr

100 stycken lära känna frågor på engelska. Perfekt att använda i engelskaundervisningen, eleverna får öva på sin muntliga förmåga, utveckla sitt ordförråd, öva på att hålla igång ett samtal samtidigt som de ges möjligheten att lära känna varandra.