Binära talsystemet

kr25,00

Här får eleven lära sig om hur det binära talsystemet fungerar. Först med en förklarande text med exempel för att sedan på egen hand skriva binär kod.

Här finns också ASCII-tabell för hemliga meddelanden och ettor & nollor sudoko i tre olika svårighetsnivåer.

  Anmäl produkten