Vänskap: Poster, faktatext, läsförståelse, skrivuppdrag, klurigheter

kr50,00

Ett blandat material passande en bredd av åldersgrupper beroende på hur man använder materialet.

Att ha vänner och vara social med andra människor har många fördelar, både fysiskt och psykiskt. Den förlängda livslängden kan till och med motsvara att sluta röka. Utanförskap har på motsatt sätt flera negativa följder, inte minst på måendet och förmågan att prestera. Uppmärksamma det viktiga i att vårda kompisrelationer och att låta alla känna sig del av gemenskapen!

Innehåll:

Två posters. Gör gärna en egen poster av egenskaper ni tycker kännetecknar en bra kompis.

Informationstexter. Texterna kan vara svåra att ta till sig för de yngsta eleverna, men ger en diskussionsgrund fördig som lärare. Äldre elever kan själva läsa och reflektera över texten, gärna som grupparbete. Social gemenskap har stor betydelse för att må bra!

Läsförståelse

Skrivuppgifter

Skapa ord av bokstäverna i ordet omtänksam. Kan användas som lagtävling. 

Avkoda rävarnas ordspråk (Du kommer längre på vänskapens väg än på vägen kantad av fientlighet)

Vilket gemensamt prefix

Omkastade bokstäver (VÄNSKAP)

Avkoda meddelande KOMPISAR

Labyrint: BÄSTA SÄTTET ATT FÅ EN VÄN ÄR ATT SJÄLV VARA EN

  Anmäl produkten