Välskrivning – alfabetet

12,00 kr

Välskrivning – alfabetet. (ej qwxz)

1 stencil för varje bokstav. Träna skriva orden med hjälp av stödlinjerna. (25 stenciler)

1  stencil för att skriva meningar till varje ord. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader