Vad ser du på bilden?

kr10,00

Sex olika bilder med stödfrågor, checklista och kamratresponsmall.

Låt eleverna skriva direkt på arbetsbladet som kopieras dubbelsidigt eller skriv i en skrivbok.

  Anmäl produkten