Utvecklingssamtals mall

45,00 kr

Ett häfte för eleverna att fylla i inför utvecklingssamtalet. Häftet skrivs ut och ger ett underlag för samtal både gällande trivsel och arbete i skolan. 

Häftet innehåller:

  • En skattning på trivsel och arbetsinsats.
  • En skattning av hur eleven tycker att de går i respektive ämne samt att eleven ska skriva tre stycken starka sidor / förmågor hos sig själv. 
  • En lista med vad som är viktigt för eleven på lektionstid för att hen ska kunna arbeta så bra som möjligt. Eleven sätter ett kryss i kolumnen om detta stämmer.
  • En sida med mål där eleven ska sätta tre utvecklingsmål.
  • På sista sida finns en sammanfattning av häftet, som fylls i under samtalet. Denna sida är bra stöd för att föra över informationen till elevens IUP. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader