Träna ord och begrepp – Fossila bränslen och kolets kretslopp

Två material för att träna ord och begrepp som har med fossila bränslen och kolets kretslopp att göra. 

Para ihop/Hör vi ihop? och Sant eller falskt. Det först kan användas på två sätt antingen som Para ihop eller med den kooperativa strukturen Hör vi ihop. 

Materialet innehåller 10 begrepp i kemi.

Träna ord och begrepp – Fossila bränslen och kolets kretslopp

Detta material har laddats ned: 1526 gånger

  Anmäl produkten