Tidslinjen – forntiden – istid till vikingatid

(2 kundrecensioner)

kr50,00

Antal sålda: 49

En tidslinje som stäcker sig från istiden till vikingatiden att sätta upp i klassrummet. Laminera så håller sig materialet fint länge och lättare att sätta upp på väggen. Varje tidsperiod har följande bildstöd att stätta upp längs tidslinjen:

1. Namn och årtal med bilder från tidsperioden.

2. Faktatext med huvuddragen kring tidsperioden.

3. Faktarutor kring hur man bodde, vad man åt, vilka kläder och redskap och vapen man hade och hur man såg på döden. 

Det finns två upplagor för tidsangivelse så du kan välja e.Kr. eller e.v.t. Stenåldern har en gemensam text för stenåldern men också en egen för jägarstenåldern och en egen för bondestenåldern. 

Tidslinjen har samma bilder och färgsättning som mitt övriga material kring forntiden.