THE GAME – arbetshäfte engelska åk 2-3

kr40,00

På urpaly.se finns en bra serie på engelska för nybörjare som heter ”The Game”. Det finns 10 avsnitt, 14 min långa. Det här arbetshäfte tar upp samma ord som förkommer i programserien. Eleverna får på varje nytt kapitel först en ”ordkarta” över de ord som ska övas, sedan följer olika varierade övningar med de orden, totalt 63 sidor.

Följande områden tränas: numbers 0-20, family, fruits, vegetables, breakfast food, the clock, animals, clothes, sports, hello present your self, senses, body parts, weekdays, months. 

Du kan arbeta med arbetshäftet utan att titta på serien. Men det kan vara roligt att titta på ett avsnitt antingen innan eller efter det kapitel som man ska arbeta med. 

  Anmäl produkten