Stort häfte bokstavsarbete

100,00 kr

Här finns 102 sidor som innehåller:

  • 2 sidor till varje bokstav  där eleven ska spåra bokstäverna. (1 sida för gemen och 1 för  versal)
  • en färgläggningssida till varje bokstav. Färglägg alla saker som börjar på till exempel Mm
  • 5 sidor där eleverna först spårar ord och sedan skriver själv under
  • Memory med 32 par där eleverna skall para ihop bild med rätt ord
  • Ordsök

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader