Snällhetsbingo – vänliga veckan

15,00 kr

Låt eleverna utföra olika uppmaningar som kopplar an till skolans värdegrundsuppdrag. Med hjälp av denna bingo uppmanas eleverna till att göra en rad vänliga handlingar mot vuxna och andra elever under en vecka.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader