Samtal, åsikter och diskussioner om energikällor

Bilder och meningar som kan användas till samtal och reflektioner kring energikällor.

Sant eller falskt

Samtala, välj och motivera

Beskriv förloppet från energikälla till elektrisk energi

Ta ställning

Detta material har laddats ned: 730 gånger

  Anmäl produkten
Skapare
Kategori: