SAMARBETE I GRUPPEN MED KREATIVA ÖVNINGAR!

50,00 kr

Här kan ni ta del av 10 stycken kort med olika gruppstärkande samarbetsövningar, Övningar är ett bra sätt för att levandegöra trygghetsarbetet i klassrummet. Här hittar du som arbetar i grundskolan material med övningar för elever inom hela grundskolan från åk 1 till åk 6.

 

Övningarna som ingår är:

  • Stå på led efter…
  • Vilket djur i djurparken är jag?
  • Kortleken
  • Ringövning
  • Rockringen runt
  • Namnleken
  • Vänskapsknuten
  • Flygande mattan
  • Jag är bra på…
  • Stolsormen

 

Att arbeta med attityder, värderingar och civilkurage är en del av skolans uppdrag. I Lgr22 och Gy11 är det tydligt att alla som arbetar i skolan ska motverka diskriminering och kränkande behandling av elever. All personal ska bidra till att hela skolan präglas av människors lika värde, jämställdhet och solidaritet. Skolan ska också arbeta för att eleverna har kunskap om sina rättigheter, att de tar avstånd från kränkande behandling och ser till andra människors bästa i sina handlingar. Detta samtidigt som skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem ska diskuteras öppet.

 

Att göra övningar med elever är ett sätt att uppnå läroplanernas mål kopplat till normer, värden och attityder.

 

Materialet finns även att ladda ner på Engelska.

 

Här kan du ta del av andra material som passar för grupper i olika åldrar inom förskolan, förskoleklass, grundskolan och högstadiet, som passar för att stärka gruppen, arbeta med att lära känna varandra mm.

 

 

 

 

Jag hoppas att materialet blir en tillgång i din undervisning och att materialet ger dina elever glädje och motivation.


Om du har frågor, funderingar, synpunkter på förbättringar eller om du hittar något fel på mitt material (jag har dyslexi), vänligen skicka ett mejl till mig: 
gullislastips.skolmagi@gmail.com

Via min butik på sidan www.skolmagi.nu/store/gullis-lastips finner du flera andra material inom flera olika ämnen, ta gärna en titt och ladda ner så många material du önskar. Jag blir extra glad och tacksam om du vill lämna ett betyg till de material du laddar ner via min butik på Skolmagi.nu.

Alla sidor i detta material är skyddat av upphovsrätten.

Materialet är avsett att användas för privat bruk eller i enskild klassrumsuppsättning.


Materialet får inte heller kopieras för något annat än ditt eget bruk i din egen undervisning!


Filerna får inte delas vidare online, varken helt eller delvis, hänvisa istället till vart du laddade ner materialet.


Du har ingen rätt att häva/ångra köpet då det handlar om digitala nedladdningar.


Tack för att du respekterar mitt arbete!


Däremot skulle det vara väldigt uppskattat om du taggar @gullislastips 
om du gör inlägg om mitt material i sociala medier, så jag får se hur materialet kommer till användning.


Gullis lästips är inte endast till för att skapa lektionsmaterial, mitt första åtagande och intresse är att sprida läslust och läsglädje hos barn och ungdomar och gör det i första hand via min hemsida 
www.gullislastips.se.


Jag önskar dig en bra dag, med vänlig hälsning

 

Gullis lästips

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader