Reflektera kring begreppet mobbning

15,00 kr

Presentationen ämnat att ge eleverna möjligheten att reflektera kring begreppet mobbning. Presentationen innehåller 4 slides. Slide två innehåller 8 frågor att reflektera kring, alla frågor kopplar an till begreppet mobbning, slide tre definerar begreppet mobbning och slide fyra innehåller infromation kring hur man kan tänka för att förebygga mobbning.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader