Öva på att skriva olika berättelser – 10 olika slides

20,00 kr

Låt eleverna öva på att skriva olika berättelser med hjälp av denna presentation. Presentationen innehåller 10 slides med 9 olika rubriker, 27 olika illustrationer samt en stödstruktur. Presentationen är tänkt att ge eleverna möjligheten att fördjupa sina kunskaper och göra dem säkrare på att skriva olika slags berättelser. Låt eleverna ta hjälp av en valfri eller förbestämd slide när de ensamma, i par eller mindre grupp ska knopa ihop en berättelse som utgår från slidens förbestämda huvudkaraktär, problem och lösning. Presentationen är tänkt att ge eleverna möjligheten att lära på ett lekfullt sätt.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader