Ordförråd – Verb – 6 mallar – 32 sidor

15,00 kr

Låt eleverna träna upp sitt ordförråd, med fokus på ordklassen verb, med hjälp av dessa arbetsblad / detta arbetshäfte på 32 sidor (2 sidor är valbar framsida). Arbetsbladen har välskrivningsrader vilket gör det möjligt för eleven att träna på sin handstil samtidigt som hen utvecklar sin ordförståelse och kunskap om ordklassen verb. Låt eleverna jobba ensamma, i par eller i grupp.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader