ORD eller BUS – Ett spel som tränar alfabetisk avkodning

20,00 kr

Förbered genom att ta fram en penna och ett gem.

Under spelet ska gemet snurras genom att hålla pennan fast mot bokstavscirkeln på spelplanen.

  • Turas om med att slå tärningen och gå det antal steg som tärningen visar.
  • När spelaren hamnat på en ruta läser spelaren vad som står på rutan, ex -or
  • Spelaren snurrar därefter på gemet. Den bokstav som gemet pekar på läggs till först i ordet. och spelaren läser på nytt. Ex: Gemet hamnade på k … spelaren läser då kor.
  • Blir det ett riktigt ord skriver spelaren upp ordet på en rad i protokollet. Ex kor
  • Blir det inget riktigt ord ex lor, skriver spelaren upp ordet i rutan för busord.
  • Först till fyra riktiga ord vinner. Har ingen spelare fått fyra riktiga ord när alla spelare kommit i mål vinner den spelare som fått flest riktiga ord.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader