mattetest HT åk 3

8,00 kr

Mattetest eller matterepetition som passar bra i slutet av åk 2 eller början av åk 3.

Kan användas för att stämma av elevernas kunskaper inför utvecklingssamtalen.

Innehåll:

addition och subtraktion 0-10, addition och subtraktion 0-20, addition och subtraktion  0-100, talföljder och multiplikation med 1-5 och 10, division med 2 (dela lika)

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader