Mattespel: Hälften och Dubbelt

20,00 kr

Aktivitetens gång:

  • Turas om att slå tärningen och gå lika många steg som tärningen visar.
  • Spelaren ska därefter måla rätt antal ental på sitt protokoll. Hamnar spelaren på en röd ruta målar spelaren hälften så många ental som anges. Hamnar spelaren på en grön ruta målar spelaren dubbelt så många ental som antalet anger.
  • Den spelar som först kommer till ett hundra vinner omgången. Har ingen spelare kommit till hundra då första spelaren når ormens slut vinner den spelaren som kommer fram först.
  • Låt gärna eleverna inledningsvis använda den stödstruktur för hälften och dubbelt som medföljer.

Aktiviteten kommer i två versioner, en version med instruktioner för läraren och en version utformad som en aktivitetsläxa. Aktivitetsläxan är en del i mitt material för intensivundervisning i matematik.

Aktiviteten passar i helklass, mindre grupp och i specialundervisning och intensivundervisning.

Följ mej gärna på Skolmagi för att ta del av när fler material läggs upp. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader