Mattebegrepp _ få_fler

kr0,00

Få _färre_1

Plasta in korten och arbeta med dessa i par. Begreppen fler och få kan tränas och även symbolen större och mindre fungerar utmärkt. ( Baserat på Rik matematik)

Detta material har laddats ned: 282 gånger

  Anmäl produkten
Skapare
Kategori: