Gruppera eleverna med djurtema!

70,00 kr

Ett material för att skapa grupper där slumpen avgör vilka som ska jobba med varandra. Materialet är utformat så att fokus inte ligger på vem eller vilka som kommer i gruppen för att förebygga suckar, hejarop, blickar osv.

Du  anpassar snabbt och lätt materialet utifrån antal grupper och gruppstorlek som du vill ha. Pedagogen delar ut slumpvisa kort till eleverna. På korten finns olika djurteman. Eleverna ska sedan hitta varandra som har samma tema och bilda en grupp.

I materialet ingår: elevkort, skylt för gruppen att sätta på tavlan (om några elever behöver dubbelkolla vilka som ingår i gruppen) samt en skylt att lägga vid tex en station.

Det finns 8 olika djurgrupper.  Det finns 8 djur i varje djurgrupp, vilket gör att du kan dela in eleverna i 2-8 elever per grupp.  Du tar bara det antal kort från varje djurgrupp som du vill att antalet elever i gruppen ska vara. För att hjälpa eleverna i behov ytterligare har varje djurgrupp en egen färg.

Beskrivning av materialet medföljer. 

 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader