Läslistor i början av ettan. – Den allra första läsningen. Nivå 2

kr35,00

Läslistor enligt ljudmetoden för den allra första läsningen i år 1.

Dessa läslistor är tänkt att vara en hjälp i läsinlärningen. För de elever som inte kan så många bokstäver när de börjar ettan behöver de träna mycket på att ljuda ihop bokstäver till ord. Ljudningsmetoden är mest effektiv som läsinlärning enligt forskning.

Se även nivå 1.

Nivå 2 bygger vidare på dessa bokstavsljud. 

Nu har bokstavsljuden för e, n, å och f tillkommit. 

Se även nivå 3-6.

  Anmäl produkten