Läsinlärning: Minitexter med tillhörande läsförståelse

40,00 kr

Materialet innehåller tio sidor läsinlärningssstexter samt tio sidor tillhörande läsförståelse.

Textena är:

Steg 1

Sälen Sara

Ormen Ola

Lammet Lisa

Apan Alf

Räven Rut

Musen Mia

Steg 2

Emun Erik.

Kalven Kina

Valen Vide

Isbjörnen Ivär

Materialet passar i helklass, mindre grupp och i specialundervisning och intensivundervisning.

Glöm inte att välja: Skriv ut ”utskrivbart område” så blir utskriften bäst och du får med hela sidan.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader