Läs och dra streck – Ljudstridig stavning (Montessori)

15,00 kr

Innehåller 3 arbetsblad med ljudstridiga ord i olika nivåer och längd på orden. Inspiration från Maria Montessoris gröna språkmaterial. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader