Kreativt skrivande: Kitteln

kr20,00

Antal sålda: 15

Materialet
Kitteln består av två delar.

En del handlar om berättande texter. Där
ska eleverna skriva en saga med rubriken Kitteln.

Det finns fyra inspirationsbilder +
skrivmall.

I den andra delen ska eleverna skriva en
instruerande text i form av ett recept på trolldryck.

Det finns ett exempel, skrivmall,
smygtitt i häxans skafferi samt kort med ingredienser och redskap att skriva ut
dubbelsidigt och laminera. För elever i behov av stödstrukturer kan det vara
bra att dra tre redskap, tre ingredienser till trolldrycken .

Det finns också en pdf med
trolldrycksflaska. Skriv ut dubbelsidigt och låt eleverna färglägga samt skriva
vad deras trolldryck heter.